Lesson 1, Topic 1
In Progress

8.1 Cách thức triển khai Facebook Ads

1. Kiến thức nền về quảng cáo thông qua mạng xã hội

2. Các bước chuẩn bị để triển khai Meta Ads

3. Triển khai Meta Ads

4. Tips khi triển khai Meta Ads

5. Run & Test quảng cáo Meta Ads

6. Đo lường hiệu quả Meta Ads