Employer Branding 101

10 

Đây là khóa học Employer Branding nền tảng với những kiến thức chung về Thương hiệu Nhà tuyển dụng là gì, những giá trị đem lại cho tổ chức, các khái niệm thường dùng, và đặc biệt là quy trình 10 bước cụ thể để xây dựng kế hoạch cho doanh nghiệp.

-
+

Specs

Category:

Description

Đây là khóa học Employer Branding nền tảng với những kiến thức chung về Thương hiệu Nhà tuyển dụng là gì, những giá trị đem lại cho tổ chức, các khái niệm thường dùng, và đặc biệt là quy trình 10 bước cụ thể để xây dựng kế hoạch cho doanh nghiệp.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Employer Branding 101”

Your email address will not be published. Required fields are marked *