Integrated Recruitment Marketing

10 

  • Kiến thức nền tảng về tiếp thị tuyển dụng trong Chuỗi khóa học Intergrated Recruitment Marketing sẽ giúp người học xây dựng tư duy cốt lõi về Marketing trong Tuyển dụng.
  • Muốn lập một kế hoạch cho chiến dịch tuyển dụng thì cần thực hiện những bước gì?
  • Làm sao để tìm ra thông điệp truyền thông của một chiến dịch?
  • Nên đăng bài gì, đăng trên kênh nào để gặp ứng viên chất lượng?
  • Tất cả sẽ được giải đáp đầy đủ và bài bản, bao gồm lý thuyết, cách thực hiện, và các dẫn chứng, ví dụ minh họa thực tiễn.
-
+

Specs

Category:

Description

  • Kiến thức nền tảng về tiếp thị tuyển dụng trong Chuỗi khóa học Intergrated Recruitment Marketing sẽ giúp người học xây dựng tư duy cốt lõi về Marketing trong Tuyển dụng.
  • Muốn lập một kế hoạch cho chiến dịch tuyển dụng thì cần thực hiện những bước gì?
  • Làm sao để tìm ra thông điệp truyền thông của một chiến dịch?
  • Nên đăng bài gì, đăng trên kênh nào để gặp ứng viên chất lượng?
  • Tất cả sẽ được giải đáp đầy đủ và bài bản, bao gồm lý thuyết, cách thực hiện, và các dẫn chứng, ví dụ minh họa thực tiễn.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Integrated Recruitment Marketing”

Your email address will not be published. Required fields are marked *